X
تبلیغات
امور اداری

امور اداری

سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستي و گردشگري

آنچه که باید درباره انواع مرخصي بدانیم؟

88/12/10

در متن زير به انواع مرخصي ها؛ نحوه استفاده و قوانين مربوط به آن پرداخته تا همكاران در اين خصوص اطلاعات كامل و جامع بدست آورده و در زمان استفاده؛از قوانين و مقررات آن مطلع شوند كه هدف از آن عدم مواجه با غيبت؛ كسر كار و يا برخورد با مشكلاتي اداري مانند بيمه؛ حقوق و دستمزد و... نگردند.

مدت و ذخیره مرخصي استحقاقي کارکنان چه مقدار می باشد؟

طبق ماده ۸۴ از فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات كشوري کارمندان دستگاه های اجرائی (رسمی و پیمانی) سالی ۳۰روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر ۱۵ روز از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره می باشد. ضمناْ کارکنان قراردادی مطابق قانون کار و تامین اجتماعی سالی ۲۶روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر ۹روز از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره می باشد.

 (تعطيلات مابين مرخصي جزو مرخصي استحقاقی لحاظ نمي گردد)

به چه ميزان مي توان از مرخصي ساعتي استفاده نمود؟

طبق ماده ۲ آئین نامه مرخصی ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مرخصی کمتر از یک روز جزو مرخصی استحقاقی منظور می گردد و حداکثر مدت مرخصی این ماده از ۱۲۰ساعت ( معادل ۱۵ روز ) کمتر در یک سال تقویمی تجاوز نخواهد کرد.  

نحوه دريافت مرخصي بدون حقوق به چه شكل بوده و قانون آن چيست؟

 طبق ماده ۳۵ آئین نامه مرخصی ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند باید تقاضا نامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن توسط مدیر واحد به سازمان متبوع ارسال نمايد تا تصمیم لازم را در این خصوص اتخاذ و در صورت موافقت حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق را با رعایت تبصره (۱) ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری صادر خواهند کرد. در مورد کارمندان موضوع بند (۲) ماده (۳۴) این آئین نامه چنانچه بیماری وی به تائید پزشک معتمد برسد موافقت با مرخصی بدون حقوق الزامی خواهد بود.

ضمناْ طبق ماده ۳۶ این آئین نامه مرخصی بدون حقوق کارمندان پیمانی متناسب با مدت قرارداد حداکثر تا پایان قرارداد و با رعایت سقف مقرر در قانون امکان پذیر می باشد.

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارکنان رسمی آزمایشی چگونه می باشد؟ 

  طبق ماده ۳۴ آئین نامه مرخصی ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

استفاده از مرخصي بدون حقوق در دوره آزمايشي  ممنوع  مي باشد. مگر در موارد زير:

۱- کارمند استحقاق مرخصی را نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود.

۲- کارمند پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود.

۳- کارمند ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج محل خدمت خود مسافرت کند.

۴- کارمند قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارایه نماید.

تبصره: اعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان آزمایشی با ارایه مدرک و به تشخیص موسسه متبوع خود که نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه با رعایت سایر مقررات این فصل امکان پذیر می باشد.

میزان و نحوه استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان چگونه می باشد؟

 حداکثر میزان استفاده از مرخصی استعلاجی در یکسال چهار ماه و مدت مرخصی زایمان نیز شش ماه می باشد. طبق ماده ۲۱ آئین نامه مرخصی ها مرخصی زایمان حداکثر تا سه فرزند با تائید پزشک معتمد سازمان یا کمسیون پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی با شرایط و تسهیلات اعطاء می گردد.

ماده ۲۱ - تبصره ۱ - در طول مدت مرخصی زایمان حقوق ثابت ( حق شغل و شاغل و تفاوت تطبیق ) و سایر فوق العاده های مستمر ماده (۶۸) که حسب مورد به کارمند تعلق می گیرد پس از کسور سهم پس انداز و بازنشستگی و بیمه محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده ۲۱ - تبصره ۲-  مادران شیرده پس از آغاز به کار دوباره در صورت ادامه شیردهی می تواند حداکثر تا ۲۴ ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی ( بدون کسر از مرخصی استحقاقی )  استفاده کنند.

ماده ۲۱ - تبصره ۳-  دولت بنا به هر دلیلی که ساعت کار کارمندان را در ایام سال کاهش دهد مادران شیرده نمی توانند از تبصره ۲ این ماده استفاده نمایند. به عنوان مثال ماه مبارک رمضان

 ماده ۲۲-  بانوان کارمند که در حال استفاده از مرخصی بدون حقوق می باشند - مشمول استفاده از مرخصی دوران زایمان نخواهند شد. 

آیا در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی و یا در صورت موافقت مدیر مربوطه می توان میزان مرخصی بیشتری ذخیره گردد یا خیر؟

طبق ماده ۶ آئین نامه مرخصی ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هر گاه مدیر واحد بنا به مصالح اداری با تقاضای مرخصی کارمند از حیث مدت و زمان استفاده موافقت نکند - دادن مرخصی با توافق کارمند به وقت دیگری موکول می گردد با این حال در صورتیکه کارمند نتواند از مرخصی سالانه خود استفاده نماید فقط براي همكاران رسمي و پيماني ۱۵ روز و برای همکاران قراردادی ۹ روز  قابل ذخیره خواهد بود.

عدم حضور كارمند در پست سازماني خود كه مدت آن از سه روز تجاوز ننمايد در چه صورتي موجه شناخته خواهد شد؟

۱- بيماري كارمند.

۲- صدمات ناشي از حوادث  كه به او يا پدر و مادر يا همسر يا فرزندان او وارد آمده باشد.

۳- بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان.

۴- فوت همسر يا بستگان نسبي و سببي تا طبقه سوم.

۵- داراشدن فرزند.

۶- ازدواج او و فرزندانش.

۷-   احضار كارمند توسط مراجع قضائي براي اداي شهادت و انجام تحقيقات.

تشخيص درستي يا نادرستي ادعاي كارمند بر عهده مدير واحد است. در صورتيكه ادعاي كارمند تصديق شود غيبت كارمند بر حسب علت جزو  مرخصي استحقاقي يا استعلاجي  وي محسوب و حكم لازم در اين مورد صادر مي گردد.

 جانبازي

 

 

لینک ثابت

نوشته شده در ساعت 14:43 توسط کارگروه حضورو غیاب


<-BlogAbout->


Powered by BLOGFA
Designed by YAS THEME
خروجی وبلاگ